Prosjekter

Neptune Energy
– Nytt arbeidsplasskonsept

Vestre Svanholmen 6, Forus

Areal
6500 m2
Antall brukere
350
år
2019

N/a
2023
Vi har levert rådgivning og utvikling av nytt arbeidsplasskonsept, aktivitetsbasert løsning, for økt integrasjon, samhandling og bedre servicetilbud. Vi har vært ansvarlige for brukermedvirkning og prosjektleder for gjennomføring. Første fase er realisert: Ny cafe i 1. etasje som alternativ til resepsjon og ny foodcourt med fire matkonsepter for lunsj. I tillegg ny samhandlingssone med formelle og uformelle møteplasser. Fase to er utviklet, men foreløpig ikke realisert: Aktivitetsbasert arbeids- og samhandlingssone.
Oppdragsgiver

Neptune Energy Norge AS.

Kontaktperson

Magnar Støle og Erlend Langklep.

Arkitekt

Fase 1: Magu Design.

Fase 2: Dark Arkitekter, Stavanger.

Mediebyen Stavanger

Nytorget Stavanger

Areal
4000 M2
Antall brukere
CA. 350
år
2020

N/a
2022
Utvikle konseptuell ide for bygget Mediebyen Stavanger sammen med de fire partnerne NRK, Schibsted, Mediafarm og Screen Story. Koordinere og gjennomføre tilbudsprosess for valg av lokasjon. Koordinere arbeidet med å tilpasse konsept til bygg frem til kontraktsignering med valgt leverandør, SVG Property og Stavanger Utvikling (Nytorget). Bygget er planlagt ferdigstilt i 2025. Oppdraget utviklet i tett samspill med Paxon AS.
Oppdragsgiver

NRK, Schibsted/Stavanger Aftenblad, Mediafarm og ScreenStory.

Kontaktperson

Ansvarlig redaktør NRK - Ragnar Christensen.

Arkitekt

Arkidea-konsept, konseptskisser.

Vingtor arbeidsbar
– DSD-BYGGENE STAVANGER

Børehaugen 1, Stavanger

Areal
1000 m2
Antall brukere
Ca. 200
år
2021

N/a
2023
Utvikle en felles arena i byggets første etasje for formelt og uformelt arbeid og sosialisering. I tillegg en arena for coworking/remote office. Utvikle ny forretningsmodell for lunsj-servering. Konseptet utvikling i tett samspill med Paxon og Melvær & Co. Åpnet mai 2023.
Oppdragsgiver

Herfo Eiendom AS ved eiendomsdirektør Frode Gyland.

Kontaktperson
Arkitekt

Ideskisser konsept: Arkidea Konsept.

Arkitekt bygg: Dark Arkitekter, Stavanger.

Interiør: Interiørplan, Oslo.

Sandnes Rådhus
– nytt arbeidsplasskonsept – brukermedvirkning

Rådhusgata, Sandnes

Areal
12 000 m2
Antall brukere
Ca. 350
år
2017

N/a
2019
Utvikle et rådhus tettere på innbyggerne og styrke samhandling internt for å sikre en bedre kommune. Oppgaven var å utvikle strategiske føringer for nytt konsept og et rom- og funksjonsprogram som grunnlag for arkitekt. I tillegg utvikle og gjennomføre brukermedvirkning og bistand i innkjøpsprosesser for interiør i tett samspill med organisasjonen og prosjektet.
Oppdragsgiver

Sandnes Eiendom AS, prosjektleder Jarle Angelsen.

Kontaktperson
Arkitekt

Code of Practice Arcitects GmbH.