Våre tjenester

  • Innsikt i trender om arbeidsplassutvikling
  • Rådgivning prosjekt ny arbeidsplass
  • Utvikle arbeidsplasstrategi og funksjonsprogram
  • Brukermedvirkningsprogram
  • Prosjektledelse / støtte til gjennomføring  
  • Finne lokasjon for kontor

Våre tjenester skal bidra til en tydelig bestilling til arkitekt og en løsning som understøtter økt prestasjon og arbeidsglede.

ANALYSE OG RÅDGIVNING

Organisere prosjekt og strategi for brukermedvirkning. Vi samler data og analyserer selskapet og brukernes behov. Det gir underlag for prosjektets kontorstrategi. Sentralt står valg av definerte arbeidsprosesser og kontormodell.
Arbeidsplass-strategi

UTVIKLE

Utvikle areal- og funksjonsprogram som beskriver organisasjonens behov. Programmet danner grunnlag for arkitektens tegninger. Brukerne involveres i prosessen.
Arbeidsplass-konsept

GJENNOMFØRE

Når kontorkonseptet er besluttet, bistår vi med å koordinere alle aktiviteter frem til ferdig kontor. I tillegg forbereder vi organisasjonen på en ny måte å arbeide på.
Bygge og Trene
Ta kontakt