Våre tjenester

  • Innsikt i trender om arbeidsplassutvikling
  • Rådgivning prosjekt ny arbeidsplass
  • Utvikle arbeidsplasstrategi og funksjonsprogram
  • Brukermedvirkningsprogram
  • Prosjektledelse / støtte til gjennomføring  
  • Finne lokasjon for kontor

Våre tjenester skal bidra til en tydelig bestilling til arkitekt og en løsning som understøtter økt prestasjon og arbeidsglede.

ANALYSE OG RÅDGIVNING

Organisere prosjekt og strategi for brukermedvirkning. Vi samler data og analyserer selskapet og brukernes behov. Det gir underlag for prosjektets kontorstrategi. Sentralt står valg av definerte arbeidsprosesser og kontormodell.
Oransje pil som peker nedover
Arbeidsplass-strategi

UTVIKLE

Utvikle areal- og funksjonsprogram som beskriver organisasjonens behov. Programmet danner grunnlag for arkitektens tegninger. Brukerne involveres i prosessen.
Oransje pil som peker nedover
Arbeidsplass-konsept

GJENNOMFØRE

Når kontorkonseptet er besluttet, bistår vi med å koordinere alle aktiviteter frem til ferdig kontor. I tillegg forbereder vi organisasjonen på en ny måte å arbeide på.
Oransje pil som peker nedover
Bygge og Trene
Ta kontakt