Det hybride arbeidslivet er kommet for å bli, men de fleste vil jobbe mest på kontoret. Det forutsetter at innholdet må forbedres.

Nye generasjoner forventer større fleksibilitet og frihet for når og hvor arbeidet blir utført. Framtidens arbeidsliv fremmer tanken om et aktivitetsbasert arbeidsmiljø, som er en filosofi om å la ansatte utføre arbeidet på en måte som er mer fleksibel og tilpasset deres individuelle behov og preferanser. Denne tilnærmingen til arbeid er basert på ideen om at ansatte skal kunne velge arbeidsmiljøet og verktøyene som passer best til oppgaven, i stedet for å bli pålagt å jobbe på et fast sted eller med et forhåndsbestemt sett med verktøy.

Flere bedrifter vurderer at et attraktivt kontor har betydning for å rekruttere de beste hodene. I tillegg bidrar dette til at hybridarbeidere velger oftere å være på kontoret.

Med flere hybridarbeidende ansatte vil kontorets rolle og utforming endres. De fleste ønsker å jobbe mest på kontoret, men tilbakemeldinger sier at kontoret fungerer dårlig når en skal jobbe konsentrert. Det er blitt viktigere med et større og mer variert utvalg av arbeidsplasser den enkelte ansatte kan velge i. Man får en bedre arbeidsplass og flere plasser gir økte kapasitet.

En stor utfordring med dagens kontorløsning er at mellom 40 og 60 prosent av faste arbeidsplasser står tomme. Flere selskaper velger desk‑sharing for funksjoner som ofte er i møter eller jobber mye ut av kontoret.

Artikler