Vi hjelper deg til å jobbe smartere inn i framtiden 


SMART FORBEDRINGSKULTUR

Hvordan jobber man smart med forbedringer? Jo - ved å identifisere utfordringer og mål. Ved å skape en felles forståelse, entusiasme, få alle med på reisen. Og ved å lykkes i å sette endringene ut i livet. Trivsel gir resultater. Resultater gir trivsel. Den som klarer å skape og vedlikeholde en kultur for kontinuerlig forbedring, får dette til. Kontakt thorbjorn@smart-working.no
mobil 909 39 409


SMART KUNDEREISE

Kundene dine merker om du jobber smart. Opplever de smidige løsninger og god flyt gjennom hele reisen, er de fornøyde. Vi låner kundebrillene dine og sjekker hvilke gleder og sorger som møter oss. Kanskje litt nifst, men ganske sikkert lønnsomt. Kontakt thorbjorn@smart-working.no

mobil 909 39 409.SMART SAMHANDLING-prosjektledelse

De fleste flaskehalsene i prosjekter skyldes ikke selve oppgaven - de skapes av mennesker. Skal de unngås, må medarbeiderne involveres og engasjeres. Og aller viktigst: De må forstå bakgrunnen for prosessene. Nå er "generation why" på vei for fullt i arbeidslivet; de spør ikke om hva, men om hvorfor. Vi har gode verktøy og metoder for god flyt i prosjekter. Kontakt thorbjorn@smart-working.no  Mobil 90939409SMART ARBEIDSPLASSLØSNING- kravspesifikasjon nytt kontor

Nei, det handler ikke om yuccapalmer eller gardiner. Å jobbe smart er likevel å skape flyt og trivsel, og da dukker store spørsmål opp. Bør det være felleslandskap eller kontorer? Hvilke dataløsninger og omgivelser stimulerer samhandlingen best? Hva med de sosiale sonene? Før du starter bør du stille deg spørsmålet, " Hva skal nytt kontor gjøre for oss?" Dette vet vi masse om. Ta kontakt for mer informasjon. thorbjorn@smart-working.no Mobil 90939409


DIGITALE KONFERANSE -WORKSHOPS

Savner dere å samle organisasjonen til aktive møter?

DIGITALE KONFERANSER-WORKSHOPS

Smart Working har spesialisert seg på å planlegge, fasilitere og teknisk gjennomføre kreative og aktive møter digitalt for opptil 100 deltakere. Vi bruker effektive digitale verktøy hvor du kan se alle deltakerne samtidig. Dere kan kombinere presentasjoner og diskusjon i plenum, og å jobbe i mindre grupper for å få gode diskusjoner, innspill eller forankre beslutninger. 

Vi kan også bidra med innhold i møtene innen innovasjon, forbedring og motivasjon. Du kan som leder konsentrere deg om å kommunisere med og lytte til organisasjonen. Vi kan ta oss av resten.

For mer informasjon, ring Thorbjørn på telefon 90 93 94 09 eller send en e-mail til thorbjorn@smart-working.no.